VAKTMESTER

Våre kompetente vaktmestere sikrer løpende oppsyn og vedlikehold av eiendommen innvendig og utvendig. Vi legger stor vekt på å gjøre et godt arbeid, være proaktive og gi løpende tilbakemelding på utført jobb og avvik som kan oppstå.

Et godt førsteinntrykk for et sameie eller borettslag baseres ofte på at eiendommen er ryddig, stelt, og velfungerende. Vi tilstreber å holde omgivelsene pene og vil passe på at deres eiendom er velstelt og presentabel til enhver tid.

Regelmessig tilsyn og vedlikehold forlenger eiendommens levetid, det gir økt trivsel for beboere og det kan gi dere store besparelser på lengre sikt. Derfor ønsker vi å sette løpende vedlikehold i system og setter opp en vedlikeholdsplan med alle forhold som skal kontrolleres og vedlikeholdes for våre kunder, med grundig historikk av alt utført arbeid.

Alle kunder hos Pro Care har en egen fast kundekontakt, som man kan henvende seg til. Denne kjenner deres behov og vil alltid kunne hjelpe dere raskt med det dere måtte ha behov for. Hjelpen er aldri langt unna.

Vi har også en egen håndverkeravdeling som kan ta på seg ulike oppdrag utvendig og innvendig. Det gjør at vi kan utføre reperasjoner og vedlikeholdsoppgaver på kort varsel. Dersom det er behov for mer omfattende utbedringer eller vedlikehold er vi også behjelpelige med å finne riktig leverandør.

Vi er en totalleverandør av tjenester for drift av eiendom og tilbyr alt av utvendige og innvendige tjenester. Dette inkluderer, innhenting av tilbud, prosjektering og utførelse av små og store oppgaver. På denne måten kan vi ta det hele og fulle ansvaret for alle slags vaktmestertjenester på din eiendom.

TILSYN

Et godt tilsyn med ukentlig kontroll gir trygghet for alle beboere. Vi sikrer tilsyn og kontroll av alle vesentlige forhold innvendig og utvendig. Dette kan være kontroll av brannforhold som rømningsveier, sjekke olje- og trykkmålere eller kontroll av lekeplass, og ikke minst være proaktive og melde tilbake dersom man ser avvik eller forbedringspotensiale.

HASTEOPPDRAG

Det er mange situasjoner som kan oppstå på eiendommen hvor man må handle raskt og ha oversikt over vesentlige forhold. Alle våre kunder har en egen kundekontakt de kan henvende seg til for hasteoppgaver som må prioriteres eller andre avvik som krever rask responstid.

VEDLIKEHOLD

Et regelmessig vedlikehold forlenger eiendommens levetid, og gir store besparelser på lengre sikt. Derfor setter vi løpende vedlikehold i system og setter opp en arbeidsplan for våre kunder basert på deres behov. Dette gir dere en detaljert plan for ukentlig, månedlig og årlig vedlikehold, samt en godt dokumentert vedlikeholdshistorikk for eiendommen.

UTEOMRÅDER

Det er uterommet som tar imot deg når du kommer og går, det er der du ofte treffer naboer. Derfor tar vi uterommet like alvorlig som selve bygningen. Vi holder omgivelsene pene og vil passe på at utearealet til enhver tid er velstelt og presentabelt.

TA KONTAKT NÅ FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT