SKILT OG NØKKELBESTILLING

Pro Care tar imot bestillinger på skilt til både ringeklokker og postkasser, vi kan også bestille nye nøkler til bofellesskapets hoveddører ved behov. Disse tjenestene får du enkelt ved å skrive en epost til kontakt@pro-care.no. Husk å merke eposten med ditt leilighetsnummer, og hvilket navn du ønsker på skiltet. Skiltene monteres av vaktmester, nøkler leveres i beboers postkasse.

Av sikkerhetshensyn leverer vi ikke nøkler til adresser utenfor bofellesskapet, ved levering i postkasse sikres det at mottaker virkelig er innehaver av boligen.