HÅNDVERKER

Vi har en egen håndverkergruppe som som utfører all type håndverk og kan ta på seg ulike vedlikeholdsoppdrag både utvendig og innvendig.

Håndverkergruppen gjør at vi kan utføre reperasjoner og vedlikeholdsoppgaver med høy kvalitet på kort varsel og er en fleksibel ressurs i alt fra regelmessige tilsyn av boliger og fellesareal, til større vedlikeholdsmessige utbedringer – enten ved tilfeldige behov eller når uhellet er ute.

Håndverkergruppen består av fast ansatte snekkere, flisleggere, murere og malere. Og sammen med våre erfarne prosjektledere sikrer dette en kvalitetsmessig utførelse av oppdraget. Vi er opptatt av kvalitet og godt håndverk og vektlegger kompetanse i forhold til jobben som skal utføres. Vi bærer alltid arbeidsbekledning og ID kort når vi er ute på oppdrag.

Håndverkeroppdrag kan utføres på en timebasert avtale eller ved fastpris. Dersom det er behov for mer omfattende utbedringer eller vedlikehold kan vi også være behjelpelige med å finne riktig leverandør blant våres partnere.

PROSJEKTLEDELSE

Vi har gode og erfarne prosjektledere som vil delta på befaring, komme med råd, følge opp og sikre en kvalitetsmessig utførelse av oppdraget. Din prosjektleder er alltid tilgjengelig og har full kontroll på alle prosjekter som utføres.

KOMPETANSE

Fordi vi er opptatt av kvalitet og godt håndverk vektlegges kompetanse hos våre håndverkere høyt i Pro Care Våre dyktige håndverkere har over 30 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Alt arbeid utføres av ansatte som snakker godt engelsk og norsk.

HMS OG SIKKERHET

Vi står for sikring av byggeplassen under arbeidet, og alle våre ansatte følger selskapets HMS retningslinjer. Sikkerhet er viktig for oss, og vi har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring gjennom IF forsikring.

PARTNERE

Vi samarbeider med en rekke partnere innenfor mange spesialområder. Vi sikrer rask responstid og rimelig pris. Vi samarbeider med rørlegger, elektriker, sveiser, anleggsgartner, blikkenslager, taktekker, varme/energi spesialister, mm.

Dette kan vi hjelpe dere med

Håndverkergruppen arbeider i hovedsak med prosjekter for våre faste kunder, og vi har utført mer enn 2000 større og mindre prosjekter. Nedenfor er en liste over prosjekter utført den siste tiden

 • Nye søppelboder

 • Sveising av dører og beslag

 • Montering av benker

 • Støp/mur av nye trapper

 • Oppgradering av lekeplass

 • Maling av garasjeanlegg

 • Renovasjon av oppganger

 • Installasjon av branndører

 • Større våroppryddinger

 • Utskifting at vinduer

 • Oppgradering rekkverk

 • Oppmerking av parkering

 • Sandblåsing

 • Fasaderengjøring

 • Asfaltreparasjoner

 • Puss av mur på teglsteinsbygg

 • Skifte av takstein

 • Flislegging

 • Mindre støttemurer

 • Installasjon av brannstiger

 • Installasjon av kjøkken

 • Skiltmontering

 • Tilpasning sykkelparkering

 • Montering av vifter

 • Montering av pipeheller

 • Ombygging av lagerboder

 • Skiferplattinger

 • Etterisolering murvegger

 • Branntetting/ brannsikring

 • Beslag i alle varianter

 • Montering av dreneringsrister

 • Ozonbehandling

 • Nytt smijernsgjerde

 • Tilpasning punktavløp

 • Utskifting av takrenner

 • Brostein og kantstein

 • Legging av terrassegulv

 • Skifte av nedløp

 • Planting av hekker/busker

 • Fundamentering stolper

 • Montering av feieluker

 • Pipereparasjoner

 • Kjerneboring

 • Utskifting av inngangsdør

 • Slemming av piper

 • Sandblåsing

 • Fjerning av oljetank

 • Lekkasjeutbedring

TA KONTAKT NÅ FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT