Fuktmåling

Fuktskader i bygningsmassen kan være veldig ødeleggende, og ikke minst kostbart å utbedre. Måling av fuktnivået i konstruksjonene er derfor ytterst viktig for å oppdage lekkasjer og avdekke råte innen det går for lang tid.  Da det kan forekomme vekst av råtesopp.

Målinger krever godt utstyr for å få kartlagt omfang og skaderisiko. Minst like viktig som godt utstyr, er personer med den nødvendige kompetansen til å betjene dette.

Pro Care har både kompetansen og utstyret som trengs. Hvis det skulle være fuktskader, finner vi disse. Vi har også gjennom Pro Care´s Håndverkeravdeling og samarbeidspartnere alt personell som behøves for å utbedre eventuelle skader og tette lekkasjer.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Pro Care AS utfører tjenester i Oslo, Akershus og Rogaland            Kopirett © 2017 Pro Care AS

KONTAKT

ADRESSE

Telefon: (+47) 40600189

Epost: kontakt@pro-care.no

Frydenlundsgate 7F,

2010 Strømmen