VI TAR OSS AV DET

DIN LEVERANDØR AV EIENDOMSERVICE

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Med alle tjenester under samme tak er vi parat til å hjelpe deg uansett

Våre pålitelige vaktmestere tar hånd om uteområdet og annet felles areal gjennom hele sesongen.

Vi utfører snørydding med egen maskinpark. Vi har traktor, ATV og håndfreser utstyr for alle typer oppdrag.

Vi tilbyr en rengjøringstjeneste av høyeste kvalitet. Jobben utføres av faste, kvalifiserte personer til avtalt tid og med riktig utstyr.

Vi tilbyr alt rundt drift og vedlikehold av utemiljø. Vi klipper gress, utfører kantklipping og vedlikeholder grønt arealet.

Vi kan tilby høyt kvalifiserte håndverkere som blandt annet utfører snekker, flislegging, mur og malings arbeid.

Vi har et nettverk av faste samarbeidspartnere innenfor de fleste fagfelt

VI GJØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM ENKLERE

Pro Care er en totalleverandør av servicetjenester for drift av eiendom. Basert på størrelse og behov skreddersyr vi hensiktsmessige løsninger for vedlikehold og drift av sameier, borettslag og næring.

Våre ansatte sørger for en god opplevelse for deg som kunde gjennnom tett oppfølging, rask responstid og gode kommunikasjonsystemer. I tillegg gjør fokuset på miljø og sikkerhet at Pro Care oppleves som en innovativ aktør innenfor eiendomsdrift.

TOTALLEVERANDØR

Vi kan håndtere alle tjenester innen drift og vedlikehold av deres eiendom.

FAST KUNDEKONTAKT

Din kundekontakt er alltid tilgjengelig, koordinerer avtalt arbeid og sikrer tett oppfølging.

RYDDIGE AVTALER

Kvalitet og avtalt utførelse sikres med ryddige arbeidsbeskrivelser for alle tjenester.

RETT KOMPETANSE

Vi løser alle problemer og sikrer dere riktig kompetanse når det trengs.

GOD KOMMUNIKASJON

Vi har gode systemer for håndtering av fortløpende avvik og sikrer god kommunikasjon.

MILJØFOKUS

Vi har fokus på HMS og sørger for en god internkontroll og gode rutiner.

HVORFOR ER HMS VIKTIG I DITT SAMEIE?

HMS-arbeidet kan være en utfordring for styret i et bofellesskap og vi har erfart at det ofte er usikkerhet blant våre kunder knyttet til dette

TA KONTAKT NÅ FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

 
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Pro Care AS utfører tjenester i Oslo, Akershus og Rogaland            Kopirett © 2017 Pro Care AS

KONTAKT

ADRESSE

Telefon: (+47) 40600189

Epost: kontakt@pro-care.no

Frydenlundsgate 7F,

2010 Strømmen